پیتزاها

پیتزا سبزیجات

پیتزاهای خوشمزه زمین را با دو گزینه ایتالیایی و آمریکایی ، با خمیر بزرگ و کوچک و ترکیبی از خمیر تهیه شده از آرد کامل و سبزیجات تازه انتخاب کنید!...

Read More