چلو کباب قفقازی

چلو کباب قفقازی

کباب قفقازی شامل پنیر توفو ، بروکلی ، قارچ و سبزبجات دیگری است که درسس مخصوص طعم دار شده اند. آن را به دوستداران کباب توصیه میکنیم.

Tags:
No Comments

Post a Comment