سوشی

سوشی

طعم سوشی خوشمزه زمین ، با لایه ای از جلبک گیاهی دریایی ، شامل برنج قهوه ای ، پنیر توفو ، کرفس ، هویج و خیار را بچشید.

Tags:
No Comments

Post a Comment